90% van de fouten wordt gemaakt door een gebrek aan kennis van de producten en materialen waar men mee werkt. Wij willen daar wat aan doen en dat gaan we doen door actie, ervaren en beleven. Daar draait het om. Door te voelen en je open te stellen voor nieuwe ervaringen doe je kennis op van het materiaal en het product waar je mee werkt. Er moet lef en initiatief getoond worden. Dat kan alleen als je weet dat je de baas bent over het materiaal. Het is niet zo dat je vies mag worden maar dat je vies moet worden. Als je actief werkt wordt er materiaal gebruikt. In flinke hoeveelheden als het moet.


Onderdelen van ons programma:

De onderdelen van ons programma geven de deelnemers de kans om kennis te maken met de materialen die gebruikt worden. Door de deelnemers de materialen daadwerkelijk te laten ervaren wordt de band met het materiaal sterker. Wij gaan uit van de filosofie dat de kennis van je materiaal (product) onontbeerlijk is om het goed te leren gebruiken. En dat is een filosofie die toepasbaar is en zou moeten zijn op de werkvloer.